Iveta Lutovská
Iveta Lutovská foto
kena_01.JPG kena_02.JPG kena_03.JPG kena_04.JPG kena_05.JPG kena_06.JPG kena_07.JPG kena_08.JPG kena_09.JPG kena_10.JPG kena_11.JPG kena_12.JPG kena_13.JPG kena_14.JPG kena_15.JPG kena_16.JPG kena_17.JPG kena_18.JPG kena_19.JPG kena_20.JPG kena_21.JPG kena_22.JPG kena_23.JPG kena_24.JPG kena_25.JPG kena_26.JPG kena_27.JPG kena_28.JPG kena_29.JPG kena_30.JPG

 Projekt Itibo
Projekt v západokeňské vesnici Itibo vznikl na základě monitorovací cesty v polovině roku 2005. Cílem bylo najít oblast, kde je nejhůře dostupná zdravotní péče pro místní obyvatele, kteří patří k jedním z nejchudších v zemi a s největším počtem tropických onemocnění.
V první fázi projektu se zrekonstruovala zchátralá budova ambulance, ve které je nyní vyšetřovna, laboratoř, malý operační sálek, lůžková část pro akutní stavy a ambulance pro vyšetření pacientů s HIV/AIDS. Následně se vybudovala budova porodnice s porodním sálem, poporodními lůžky pro matky a prádelnou. O pár měsíců později se stávající zdravotnické zařízení rozšířilo i o zubní ambulanci.
Naším společným cílem pro příští rok je výstavba nové budovy s lůžky, operačním sálem a dvěma lůžky intenzivní péče pro pacienty - hlavně děti, kteří jsou nebezpečnou malárií ohroženy na životě.
Od loňského roku spolupracujeme s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy a pořádáme stáže pro studenty se zájmem o tropické lékařství.
Projekt má velkou logistickou podporu ze strany českého zastupitelského úřadu v Nairobi, prostřednictvím paní velvyslankyně Gity Fuchsové a naší snahu o zdravotnickou pomoc místním lidem ocenila předáním Medaile Ministerstva zahraničních věcí ČR.
Celý projekt je financován od prvopočátku z veřejných sbírek, pořádaných humanitární organizací ADRA ČR, drobnými dárci finančních prostředků a od sponzorů. Díky němu se podařilo zachránit stovky lidí, hlavně dětí, s těžkým onemocněním malárie. Spádová oblast pro pacienty je přes 65 tisíc lidí.

Aleš Bárta
manažer projektu v Keni


o mně | fotobook | foto z akcí | miss | kontakt Copyright © 2020 Iveta Lutovská. Všechna práva vyhrazena.
Tyto stránky vytvořil Pavel Hrabal. Správa webu Martin Lutovský